1 (800) 567 8765 info@aaspksa.com

رئيس مجلس الإدارة

احمد عبدالرحمن علي الحرامله

drahmed@uhb.edu.sa

نائب رئيس مجلس الإدارة

علي يوسف بن علي الغريب

ayalghareeb@moh.gov.sa

المشرف المالي

امل ناصر عزام الشايع

amalsy@uhb.edu.sa

عضو مجلس إدارة

ليلى عبدالله بن كاظم آل سلام

laylak@uhb.edu.sa

عضو مجلس إدارة

سلوى فهاد بن حماد المري

D-salwa@uhb.edu.sa